PGS. TS. LêThái Phong – Trưởng Khoa QTKD

PGS. TS. Lê Thái Phong

Chức vụ: Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh

Email: lethaiphong@ftu.edu.vn

Điện thoại: 84-4-3 835 6800(Ext 529)

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

Tháng 10/2008- Tháng 12/2012 Trường Đại học Leeds,

Leeds, Vương quốc Anh, LS2 9JT

Tiến sỹ Kinh doanh  quốc tế

Giáo sư hướng dẫn:

Giáo sư Peter Buckley, CIBUL

Giáo sư Mario Kafouros, CIBUL

Giáo sư phản biện: Professor Jeremy Clegg, Dr. Dr Axèle Giroud

Tháng 8/2004- Tháng 9/2005 Holborn College-The University of Wales

Woolwich Road, London, SE7 8LN

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration – MBA)

Tháng 9/1996- Tháng 3/2001 Trường Đại học Ngoại Thương

91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Tháng 10/2010- Tháng 12/2012 1.Trợ giảng môn Kinh doanh quốc tế (International Business)

Leeds University Business School

Trưởng bộ môn: Dr. Hinrich Voss & Dr. Malcolm Chapman

2. Trợ giảng môn Công nghệ thong tinh và Giao tiếp trong kinh doanh (IT and Communication)

Leeds University Business School

Trưởng bộ môn: Dr. Alistair Norman

Tháng 9/2001-hiện nay Giảng viên môn Quản trị chiến lược, Kinh doanh quốc tế, Quản trị chất lượng, trường Đại học Ngoại Thương

Địa chỉ: 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

Tháng 8/2006 – Tháng 9/2008 1. Columbia Northern University – USA, international program in collaboration with Vietnam Learning Encouragement Association

Trợ giảng môn Kinh doanh quốc tế

2. Hanoi University of Technology, international programme in collaboration with North Centre University – USA

Trợ giảng môn Kinh doanh quốc tế

Tháng 11/ 2006 – Tháng9/2008 Tư vấn viên của công ty TNHH TMT (bán thời gian)
 Tháng 12/2000-Tháng 7/2001 Nhatthang Co., Ltd, Hanoi, Vietnam

80A Lang Ha, Dong Da, Hanoi, Vietnam

Trợ lý giám đốc

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHÁC

Tháng 9, 2006 Denpasar, Bali, Indonesia

Introductory to trade policies and WTO

APEC Economic Integration Programmes

Tháng 3, 2004 JICA Center, Osaka, Japan

Business Course for International Management

Certificate of training course

Tháng 11, 2003 UNIDO and Vietnam Department of Standard,

Measurement, Quality, Hanoi, Vietnam

Course of Leading Auditor

Certificate of training course

Tháng 5, 2003 Foreign Trade University and Vietnam-Japan Human

Resource Cooperation Center (VJCC), Hanoi, Vietnam

International Retailing skills

Certificate of training course

LĨNH VỰC GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU

–  Quản trị chất lượng;

–  Kinh doanh quốc tế

–  Quản trị chiến lược

SÁCH, BÀI BÁO VÀ CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

  1. 2013, Ứng dụng mô hình 5C trong việc đánh giá năng lực của doanh nghiệp, Kỷ yếu hội thảo khoa học Phát triển khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam Lý luận và Thực tiễn (ISBN: 9786049320255)
  2. 2013, Theories on FDI spillovers: have we really fully covered? External Economics, 59, 2013
  3. The Interaction between Manufacturing and Service Sectors in explaining FDI Spillovers and Firm Performance. With Peter Buckley and Mario Kafouros. In the reviewing process at Management International Review (MIR).
  4. Cross-sector Interaction, the Emergence of the Firm Hybridisation Phenomenon and Their Role in Exploiting External Sources of Knowledge from FDI. With Peter Buckley and Mario Kafouros.The Role of Industry Competition in the Performance-Spillovers Relationship.