Testimonial Category: Ban chủ nhiệm Khoa

PGS. TS. LêThái Phong – Trưởng Khoa QTKD

PGS. TS. Lê Thái Phong Chức vụ: Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh Email: lethaiphong@ftu.edu.vn Điện thoại: 84-4-3 835 6800(Ext 529) QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Tháng 10/2008- Tháng 12/2012 Trường Đại học Leeds, Leeds, Vương quốc Anh, LS2 9JT Tiến sỹ Kinh doanh  quốc tế Giáo sư hướng dẫn: Giáo sư Peter Buckley, CIBUL Giáo […]

Read More